HET NIEUWE SEIZOEN ...

 

Het nieuwe seizoen staat op het punt van beginnen. Traditiegetrouw beginnen we met de Algemene Ledenvergadering. Aansluitend spelen we Rapid. Het concept van de speelkalender is klaar en elders op deze site te vinden.

____________________________________________________________

Algemene Ledenvergadering Schaakvereniging Doetinchem
Dinsdag 26 augustus 2003 om20:00 uur.
 
Agenda
 
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Aanmelden voor rooster competitie.
4. Prijsuitreiking interne competities afgelopen seizoen.
5. Samenstelling teams externe competitie nieuwe seizoen.
6. Rondvraag en sluiting.
 
Van leden die verhinderd zijn wordt verondersteld dat ze aan de roostercompetitie meedoen indien ze vorig seizoen tot het einde hebben meegedaan. Wijzigingen daarop graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan Benno.