VOORSTEL OPZET NIEUWE COMPETITIE

Door Gert-Jan Zonneveld

Met veel genoegen de nieuwe Secondant gelezen en daarin ook de convocatie van de komende algemene ledenvergadering aangetroffen. Onder agendapunt 5 komt de competitieopzet voor het komend seizoen ter sprake. Ook ik wil een voorstel doen t.a.v. de competitieopzet, ook al ben ik nog niet zo lang lid.
Kort vooraf wil ik wel zeggen dat deze schaakclub ontzettend gezellig is, en ik me er goed thuis voel. Enige minpunt vond ik wel dat je als nieuw lid niet meer kon meedoen aan de roostercompetitie, waar feitelijk wel het zwaartepunt van de schaakclub ligt qua prestatiedrang. De laddercompetitie is in mijn ogen toch te vrijblijvend en niet zo interessant in vergelijking met de roostercompetitie. De kracht van een schaakvereniging zou gelegen moeten zijn in een aantrekkelijke en spannende huishoudelijke competitie, waar gedurende het gehele seizoen ook eventuele nieuwe leden ingepast kunnen worden, die hun spelkracht kunnen meten met de 'bestaande' leden. Ook vind ik het van belang dat de minder sterkere spelers hun krachten kunnen meten met de sterkere en allersterkste leden van de club, daar leer je het meeste van tenslotte. Daarnaast zonder verliezers kunnen er ook geen winnaars zijn.

Mijn voorstel is om voor het Keizersysteem te kiezen. Elke avond gegarandeerd een partij, afzeggingen be´nvloeden de indeling niet en de sterkeren komen uiteindelijk toch boven drijven. Nieuwe leden kunnen makkelijk ingepast worden en kunnen hun krachten gelijk meten met de bestaande leden, geen onderscheid in groepen, mogelijkheden om als zwakkere schaker je toch te plaatsen/kwalificeren voor een bondsteam. Wel zou ik volgende parameters willen instellen om een zo'n optimaal mogelijke competitie te waarborgen:
- opstelling startlijst is op basis van loting.
- startpunten van een speler niet meetellen in de ranglijst.
- winst 3/3,remise 1/2 en verlies 0 punten.
- afwezig met kennisgeving:1/3 van eigen punten.
- afwezig zonder kennisgeving: 0 punten.
- evt. bondswedstrijd op dinsdagavond: 2/3 van eigen punten ongeacht resultaat.
- kleurverdeling van evt. bondswedstrijden niet meetellen bij de kleurverdeling in de interne competitie.
- kleur omdraaien bij spelers de elkaar weer treffen.
- maximaal aantal dat spelers elkaar kunnen treffen is voor de jaarwisseling 1x, daarna maximaal 3x in totaal.
- minimum aantal speelrondes voordat 2 spelers elkaar weer treffen op 6 rondes instellen.

Met deze parameters garandeer je in ieder geval dat zwakkeren ook tegen sterkeren spelen, en dat het kampioenschap ongemeen spannend blijft aangezien de sterkeren elkaar max. 3 x kunnen ontmoeten.
Daarnaast wil ik pleiten voor een interne bekercompetitie volgens het beproefde knock-out-systeem. De indeling van elke ronde geschiedt door loting o.l.v. de wedstrijdleider. Een avond spelen voor de bekercompetitie levert 2/3 van de eigen waardering op ongeacht het resultaat bij keuze voor het Keizersysteem. Er worden 2 partijen van 45 minuten p.p.p.p met wisselende kleuren gespeeld. Bij gelijke stand wordt er een 3e partij gespeeld met 5 minuten bedenktijd per persoon. De kleurverdeling draait dan weer om. Als er dan nog geen winnaar bekend is, dan wordt door het lot bepaald wie er door gaat naar de volgende ronde. Uitzondering hierop is de finale; hierbij wordt er doorgespeeld volgens de bepaling bij de 3e partij, totdat er een winnaar bekend is. De bekerpartijen zouden meegeteld kunnen worden voor de KNSB-rating, het snelschaken niet.
Misschien een leuk idee om degene met de meeste progressie in rating een prijs te geven. Aan het begin van de competitie wordt bepaald wat de startrating van een speler is (KNSB-ratinglijst). Degene die aan het eind van de competitie, zowel intern als extern het meest gestegen is qua rating, krijgt de ratingprijs. Dit zijn per definitie niet altijd de sterkeren binnen de vereniging wat een stimulans kan zijn voor de wat zwakkeren binnen een vereniging.

Graag zou ik deze voorstellen behandeld willen zien tijdens de algemene ledenvergadering. Als er vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik ze graag!!!

Met schaakgroeten,
Gert-Jan Zonneveld