SVD 3 SPEELT MET 3-3 GELIJK

door Frans Kuggeleijn, 12 februari 2008

Een 3-3 tegen de Kameleon 2. Een uitslag die met gemengde gevoelens kan worden bezien.

Op bord 1 speelde Frans Kuggeleijn een uiterst verdrietige partij. In de franse doorschuifvariant was er ogenschijnlijk niets aan de hand en stond hij zelfs beter. Om nog onbegrijpelijke redenen begon hij plotseling zijn stukken op de meest onmogelijke velden te stationeren. Zo belandde zijn dame op a8, waar zij op de laatste rij al gauw gezelschap kreeg van beide lopers en een paard. Ineengesnoerd konden de zwarte stukken slechts lijdzaam toezien hoe hun koning kinderlijk eenvoudig werd mat gezet. Een glaasje minder zou wel eens een slok op een borrel kunnen schelen. 0 - 1

Op bord 2 speelde Henk Hamer een gedegen, rustige remise. Veel is er dan ook niet over te vertellen. - 1

Op bord 3 behaalde Adri Maranus zijn tweede opeenvolgende overwinning. In tegenstelling tot zijn voorgaande partij ging hij ditmaal uiterst economisch met de tijd om. Hetgeen resulteerde in een voor Adri zeer comfortabele klokstand, waar zijn tegenstander daarentegen slechts enkele minuten restten om met een licht stuk meer iets aan de overmacht van de vijandelijke pionnen te doen. Dit bleek ondoenlijk. 1 - 1

Op bord 4 begint Jan Bakker nu ook te scoren. Zij het een bescheiden halfje. Hoewel ik er van overtuigd ben, nu hij eenmaal de smaak te pakken heeft, dat het in de nabije toekomst hele punten zal regenen. Met aan beide kanten een toren en een handvol pionnen leek een remise ook de beste en verstandigste uitslag. 2 - 2

Speelde Kuggeleijn een verdrietige partij, wat er allemaal op bord 5 plaats vond was in n woord hartverscheurend. Hendo Koelewijn stond al snel geheel verloren zag ik bij een eerste rondgang, maar op de een of andere manier moeten er zich dramatische ontwikkelingen hebben afgespeeld. Bij een tweede rondgang zag ik Hendo met een brede glimlach achter zijn bord zitten. En daar was alle reden toe. Met een toren tegen een loper en een overmacht aan pionnen leek hij de partij alleen nog te hoeven uitschuiven. Groot was mijn verbazing dan ook toen ik even later hoorde dat Hendo had verloren. Wat er precies is gebeurd weet ik niet, maar het moet iets ergs zijn geweest. Toch weet ik zeker dat ook Hendo in de nabije toekomst zijn punten zal halen. Om de berg te beklimmen moet men eerst door het dal, ook al bestaat dit nu nog even uit tranen. 2 - 3

Op bord 6 begint Marije de smaak te pakken te krijgen. Eindigde de voorlaatste partij nog in remise, ditmaal pakte zij het volle punt. Het zij gezegd dat haar tegenstander, toen zowel zijn dame als zijn paard stonden aangevallen, besloot eerst het paard in veiligheid te brengen. Maar ook met een dame voorsprong kan het nog knap lastig zijn de tegenstander op de knien te krijgen. Zij wist met deze situatie echter wel raad en bracht de partij tot een goed eind. 3 - 3