(44) door Niels van der Mark

 

Het tweepaardenspel in de nahand

Afgelopen dinsdag werd er tussen Jos en Benno een boeiend duel uitgevochten vanuit een klassieke opening, het Tweepaardenspel in de nahand. Benno heeft van de week de partij al op de site gezet met zijn analyses erbij. Naderhand werd Benno geprezen om de scherpe opening, maar ik wil hier toch een lans breken voor Jos, die op de 6e zet zijn paard offerde op f7. Lang deed hij het daarna goed, maar mede dankzij de stugge verdediging van Benno raakte hij de draad kwijt.

Deze variant is decennia lang enorm populair geweest onder schakers en vooral onder correspondentieschakers. In het pre-computer tijdperk verscheen het ene na het andere artikel waarin analyses de ene keer uitwezen dat het allemaal kon, om vervolgens maanden later weer weerlegd te worden. In de jaren 50 heeft Euwe er in zijn beroemde openingsboeken ook pagina’s aan gewijd, waarbij ook de Traxler variant (1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5 Lc5 veel aandacht kreeg. Als je met zwart dolle avonturen wil beleven dan zou je er eens naar kunnen kijken.
In mijn begin periode als schaker heb ik dat allemaal uitvoerig bestudeerd, ik heb nog een ordner vol met aantekeningen en analyses, maar het meeste ben ik ondertussen vergeten. Vandaar dat ik met veel interesse en enthousiasme de partij afgelopen dinsdag volgde en overwoog er iets over te schrijven. Toen Benno de partij publiceerde kon ik het niet meer laten. Hier moest nog iets over gezegd worden, al is het maar om deze prachtige variant nog eens nader te bekijken. Zeker na het foutieve 5.Pxd5 valt er met deze variant veel voordeel met wit te behalen. Ook heeft Benno een winnende variant voor Jos over het hoofd gezien, die zeker het vermelden waard is. Jos mocht je na deze partij ontmoedigd zijn om deze variant nog een keer uit de kast te halen, dan hoop ik dat je na dit gelezen te hebben weer nieuwe moed hebt voor je volgende partij. Ik verheug me er alvast op.

Klik hier voor de gehele partij met analyse. Veel plezier met het naspelen.

Niels van der Mark

Klik hier voor meer